ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΣ 23-10-2017

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στα γραφεία της  Δ.Ε.Υ.Α. Ανατολικής Μάνης, στο Γύθειο στις 23 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης: Read More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΣ 25-9-2017

Θέμα: Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ. – Δ.Ε.Υ.Α.Α.Μ.
Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.
Ανατολικής Μάνης, στο Γύθειο στις 25 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα
13:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Read More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΣ 18-9-2017

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στα γραφεία της  Δ.Ε.Υ.Α. Ανατολικής Μάνης, στο Γύθειο στις 18 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης: Read More

Πρόσκληση σε ΔΣ 11/09/2017

Θέμα: Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ. – Δ.Ε.Υ.Α.Α.Μ.

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στα γραφεία της  Δ.Ε.Υ.Α. Ανατολικής Μάνης, στο Γύθειο στις 11 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης: Read More

Πρόσκληση σε ΔΣ 17/08/2017

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στα γραφεία της  Δ.Ε.Υ.Α. Ανατολικής Μάνης, στο Γύθειο στις 17 Αυγούστου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης: Read More