ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΣ 16-4-2018

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στα γραφεία της  Δ.Ε.Υ.Α. Ανατολικής Μάνης, στο Γύθειο στις 16 Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης: Read More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΣ 2-4-2018

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στα γραφεία της  Δ.Ε.Υ.Α. Ανατολικής Μάνης, στο Γύθειο στις 2 Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Read More

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΣ 28-3-2018

Σας προσκαλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, που θα γίνει στα γραφεία της  Δ.Ε.Υ.Α. Ανατολικής Μάνης, στο Γύθειο στις 28 Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο κατωτέρω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Read More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΣ 27-3-2018

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στα γραφεία της  Δ.Ε.Υ.Α. Ανατολικής Μάνης, στο Γύθειο στις 27 Μαρτίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Read More

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ. 19-03-2018

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Ανατολικής Μάνης, στο Γύθειο στις 19 Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης: Read More