Μετρήσεις

Η μετρήσεις γίνονται ανά τετράμηνο.Το πάγιο χρέωσης καθορίζεται ετησίως, σε 39€ για τις οικίες και σε 65€ για τις λοιπές κατηγορίες.

 
Κλίμακες Κατανάλωσης Τιμή Κατανάλωσης νερού(€/κ.μ.) Τιμή Παγίου(€/έτος)
Οικίες
1-50 κυβικά ανά τετράμηνο 0,35  

39,00

51-100 κυβικά ανά τετράμηνο 0,70
101-125 κυβικά ανά τετράμηνο 1,00
126-κυβικά ανά τετράμηνο 1,50
Καταστήματα
0-100 κυβικά ανά τετράμηνο 0,50 65,00
101-200 κυβικά ανά τετράμηνο 0,80
201-κυβικά ανά τετράμηνο 1,50
Ξενοδοχεία
0-150 κυβικά ανά τετράμηνο 0,50 65,00
151-300 κυβικά ανά τετράμηνο 0,80
301-κυβικά ανά τετράμηνο 1,50
Μικρές Κτηνοτροφικές Μονάδες
1-75 κυβικά ανά τετράμηνο 0,35 65,00
76-150 κυβικά ανά τετράμηνο 0,50
151-200 κυβικά ανά τετράμηνο 0,80
201 κυβικά ανά τετράμηνο 1,20
Μεγάλες Κτηνοτροφικές Μονάδες
1-100 κυβικά ανά τετράμηνο 0,35  

65,00

101-200 κυβικά ανά τετράμηνο 0,50
201-300 κυβικά ανά τετράμηνο 0,80
301 κυβικά ανά τετράμηνο 1,20
Για ελαιοτριβεία
1-50 κμ Απριλίου – 30 Σεπτεμβρίου 0,45  

65,00

51 κμ – 1 Απριλίου – 30 Σεπτεμβρίου 1,50
1 Οκτωβρίου – 30 Μαρτίου 0,40