Υδρόμετρα-Διαρροές

Το υδρόμετρο είναι διπλα σας, μπορείτε να ελέγχετε την κατανάλωση σας και την ορθότητα των λογαριασμών σας. Φροντίστε να είναι καθαρός ο μετρητής για να φαίνονται οι ενδείξεις.

Το υδρόμετρο πρέπει να ελέγχεται τακτικά για την αποφυγή υπερβολικών χρεώσεων λόγω διαρροών. Αφού κλείσετε όλες τις βρύσες ελέγξτε αν κινούνται οι δείκτες του υδρομέτρου, σε αυτή την περίπτωση υπάρχει διαρροή στο εσωτερικό δίκτυο και πρέπει να ειδοποιηθεί αμέσως ο υδραυλικός σας για την αποκατάσταση και να ενημερώσετε άμεσα τη Δ.Ε.Υ.Α.Α.Μ.. Η οποιαδήποτε καθυστέρηση είναι σε βάρος όλων μας.


Απαγορεύεται
απόλυτα η απο τον μετρητή οποιουδήποτε ακινήτου τροφοδότηση άλλου ακινήτου χωρίς τοποθέτηση ίδιου υδρομέτρου. Επίσης λογίζεται ως κλοπή νερού και οποιαδήποτε άλλης μορφής παρέμβαση επί του δικτύου. Όποιος με οποιαδήποτε πρόθεση προξενήσει φθορά στο δίκτυο, σε δικλείδες, διακλαδώσεις, υδρόμετρα κλπ. εγκαλείται για παράβαση του ποινικού κώδικα. (φθορά ξένης ιδιοκτησίας).