ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΣ 4-7-2018

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στα γραφεία της  Δ.Ε.Υ.Α. Ανατολικής Μάνης, στο Γύθειο στις 4 Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1Ο: Αμοιβές εργασιών σύνδεσης ιδιωτικών παροχών με το δίκτυο ακαθάρτων πόλεως Γυθείου.
ΘΕΜΑ 2Ο: Ανόρυξη δοκιμαστικής γεώτρησης.
ΘΕΜΑ 3Ο: Αποκαταστάσεις ζημιών αποχετευτικού δικτύου.
ΘΕΜΑ 4Ο: Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ δίμηνης απασχόλησης.
ΘΕΜΑ 5Ο: Επιβολή προστίμων.
ΘΕΜΑ 6Ο: Έγκριση όρων μελέτης του έργου «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στον οικισμό Λιμενίου».
ΘΕΜΑ : Τιμολογιακή Πολιτική.

 

Κατεβάστε το αρχείο εδώ