ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΣ 3-12-2018

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στα γραφεία της  Δ.Ε.Υ.Α. Ανατολικής Μάνης, στο Γύθειο στις 3 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1Ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού και έγκριση όρων μελέτης του έργου «Ύδρευση οικισμού Καινούρια Χώρα και Κορογιάννικα της Τ.Κ. Λαγίας».
ΘΕΜΑ 2Ο: Ανάθεση μελέτης «Αναμόρφωση – επικαιροποίηση της ΜΠΕ του έργου «Αγωγός μεταφοράς νερού από πηγές Αγίας Μαρίνας έως φρεάτιο διανομής Καρυουπόλεως».

 

Κατεβάστε το αρχείο εδώ