ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΣ 18-12-2018-1-1

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στα γραφεία της  Δ.Ε.Υ.Α. Ανατολικής Μάνης, στο Γύθειο στις 18 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1Ο: Χορήγηση παράτασης για «Σύνταξη μελέτης για ανόρυξη ερευνητικής γεώτρησης»
ΘΕΜΑ 2Ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή φρεατίου στην ΔΕ Οιτύλου»
ΘΕΜΑ 3Ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου στο Λιμένι»
ΘΕΜΑ 4Ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού

Κατεβάστε το αρχείο παρακάτω