ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΣ 18-12-2018-2

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στα γραφεία της  Δ.Ε.Υ.Α. Ανατολικής Μάνης, στο Γύθειο στις 18 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1Ο: Έγκριση προϋπολογισμού 2019 και Τεχνικού Προγράμματος 2018 της Δ.Ε.Υ.Α. Ανατολικής Μάνης.

Κατεβάστε το αρχείο παρακάτω