ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΣ 24-12-2018

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στα γραφεία της  Δ.Ε.Υ.Α. Ανατολικής Μάνης, στο Γύθειο στις 24 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1Ο: Ενοίκιο κτιρίου
ΘΕΜΑ 2Ο: Χορήγηση παράτασης για «Αμοιβές εργασιών εύρεσης αφανων διαρροών και παράνομων παροχών».

Κατεβάστε το αρχείο παρακάτω