ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ

Η Δ.Ε.Υ.Α. Ανατολικής Μάνης ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση με εξωτερικό συνεργάτη – εργολάβο για την αποκατάσταση ζημιών αποχετευτικού δικτύου, σύμφωνα με τις τιμές της μελέτης που μπορείτε να κατεβάσετε στον σύνδεσμο παρακάτω