ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΣ 9-3-2020

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο γραφείο Δημάρχου Ανατολικής Μάνης, στο Γύθειο στις 9 Μαρτίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1Ο: Αμοιβές μελών Προέδρου και μελών Δ.Σ..
ΘΕΜΑ 2Ο: Αμοιβές έξοδα καταμετρητών υδρομέτρων Δ.Ε. Σμύνους Γυθείου.
ΘΕΜΑ 3Ο: Αμοιβές έξοδα καταμετρητών υδρομέτρων Δ.Ε. Αν. Μάνης Οιτύλου.
ΘΕΜΑ 4Ο: Προμήθεια εντύπων και γραφικής ύλης.
ΘΕΜΑ 5Ο: Εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο Δ.Σ. για υπογραφή δανειστικού συμβολαίου της  Δ.Ε.Υ.Α.Α.Μ. με το ΤΠκΔ και σε Τραπεζικούς λογαριασμούς.
ΘΕΜΑ 6Ο: Μίσθωση γεωτρήσεων.
ΘΕΜΑ 7Ο: Συμμετοχή σε επιμορφωτικό σεμινάριο.
ΘΕΜΑ 8Ο: Εργασίες χημικού μηχανικού για την υποστήριξη λειτουργίας της ΕΕΛ Γυθείου.
ΘΕΜΑ 9Ο: Διορθώσεις λογαριασμών.