ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΣ 16-3-2020

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο γραφείο Δημάρχου Ανατολικής Μάνης, στο Γύθειο στις 16 Μαρτίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1Ο: Αποκατάσταση ζημιών – επεκτάσεις κεντρικών αγωγών ύδρευσης Δ.Ε. Οιτύλου. 
ΘΕΜΑ 2Ο: Αποκατάσταση ζημιών – επεκτάσεις κεντρικών αγωγών ύδρευσης Δ.Ε. Αν. Μάνης.
ΘΕΜΑ 3Ο: Αποκατάσταση ζημιών – επεκτάσεις κεντρικών αγωγών ύδρευσης Δ.Ε. Σμύνους.
ΘΕΜΑ 4Ο: Αποκατάσταση ζημιών – επεκτάσεις κεντρικών αγωγών ύδρευσης Δ.Ε. Γυθείου.
ΘΕΜΑ 5Ο: Αμοιβές έξοδα καταμετρητών υδρομέτρων Δ.Ε. Σμύνους Γυθείου.
ΘΕΜΑ 6Ο: Αμοιβές έξοδα καταμετρητών υδρομέτρων Δ.Ε. Αν. Μάνης Οιτύλου.
ΘΕΜΑ 7Ο: Προμήθεια εντύπων και γραφικής ύλης.
ΘΕΜΑ 8Ο: Εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο Δ.Σ. για υπογραφή δανειστικού συμβολαίου της  Δ.Ε.Υ.Α.Α.Μ. με το ΤΠκΔ και σε Τραπεζικούς λογαριασμούς.
ΘΕΜΑ 9Ο: Μίσθωση γεωτρήσεων.
ΘΕΜΑ 10Ο: Συμμετοχή σε επιμορφωτικό σεμινάριο.
ΘΕΜΑ 11Ο: Εργασίες χημικού μηχανικού για την υποστήριξη λειτουργίας της ΕΕΛ Γυθείου.
ΘΕΜΑ 12Ο: Αμοιβές Προέδρου και μελών Δ.Σ..
ΘΕΜΑ 13Ο: Εξέταση αιτήσεων καταναλωτών.